Renate Voetstra - Schrijver

 Over Renate

 

Renate Voetstra (1977) had als kind al heldere vermogens, maar was zich hier nooit van bewust. Door haar fijngevoeligheid haalde ze van alles door elkaar en vond het moeilijk om het verschil te maken tussen wat ze voelde en wat er gebeurde. Het 3 dimensionale is het stoffelijke en alles wat je letterlijk kunt vastpakken. Het 4 dimensionale is onstoffelijk. Je kunt het niet letterlijk pakken en het is een groot gebied. Dit zijn bijvoorbeeld gevoelens, gedachten, emoties, sferen, ideeën en de psyche van de mens. Renate is van jongs af aan al geïnteresseerd in wat iemand beweegt, maar raakte in de war wanneer het gedrag van iemand niet overeen kwam met wie iemand werkelijk is.
Vanuit haar jeugd liep ze diverse trauma's op en bouwde beschermingsmechanismen om haar heen waardoor ze meer aan het overleven was dan aan het leven. Ze vond het dan ook moeilijk om richting aan haar leven te geven en worstelde met haar eigenwaarde.
Toen ze op zevenentwintig jarige leeftijd haar partner verloor aan kanker kon ze er niet meer omheen. Ze deed voor zijn sterven de belofte aan hem om weer gelukkig te worden, maar hoe doe je dat? Ze wist eigenlijk helemaal niet wie ze was, wat ze leuk vond en hoe ze nu verder richting moest geven aan haar leven. Toch besloot ze om de belofte na te komen. Het was een heftig proces waarin ze rouwde om haar partner, ontdekte dat ze fijngevoelig is, maar ook trauma's onder ogen kwam en deze heelde. Stap voor stap ontwikkelde ze zich verder en ontdekte dat ze vanuit haar jeugd overtuigingen aangenomen had over zichzelf die niet in overeenstemming waren met wie ze werkelijk is. Ze besloot hier andere keuzes in te maken en ervaarde dat situaties anders voor haar uit gingen pakken. In plaats van dat iets niet lukte, slaagde het nu wel. Deze ontwikkeling smaakte naar meer.

Ze volgde individuele begeleiding, de cursussen Intuïtief Ontwikkelen, deed de training Chetana (bewust zelfmanagement en communicatie) en was vervolgens over dit alles zo enthousiast dat ze het materiaal en de knowhow hierover zelf ook door wilde geven. Na het volgen van de opleiding Intuïtief begeleiden bij Cemra in Ruinerwold, besloot ze om in 2009 haar praktijk Vedanta te openen. Al gauw kwamen mensen naar haar praktijk om een energielezing te ontvangen. Renate ontwikkelde zich verder en deed de opleiding Avé Tara waarin het gericht begeleiden van mensen centraal staat. Vedanta is inmiddels uitgegroeid tot een centrum waar ze individuele begeleiding, cursussen, een training en opleidingen aanbiedt.
Renate woont samen met haar partner Jan en twee kinderen in Hardenberg waar ook haar bedrijf gevestigd is.

In 2014 is het boek Koningskind gepubliceerd waarin ze haar ervaringen rondom het ziekte-, sterf- en rouwproces vanuit een unieke zienswijze beschrijft. Renate ervaart haar hele leven dat er 'meer' is tussen hemel en aarde. De ervaringen rondom het sterven van haar toenmalige partner heeft Renate de bevestiging gegeven dat dit voor haar waar is. Door deze ervaringen te delen met anderen kreeg ze te maken met veel weerstand. Renate zag dat er nog veel angst heerst rondom dit thema in de maatschappij en door haar boek en het geven van lezingen wil ze mensen bewust maken dat de dood een overgang is. De overtuigingen die je hebt over de dood zijn bepalend hoe je sterfproces verloopt.

In haar praktijk Vedanta begeleidt Renate mensen bij groei- en ontwikkelingsprocessen. Renate weet veel over de 'Twilight Zone', het gebied tussen hemel en aarde. Ze gebruikt in de begeleiding haar heldere vermogens (zien, horen, weten, voelen en ruiken), waardoor ze vrij snel de essentie van iets naar voren weet te halen. Daarnaast weet ze veel over verwerkingsprocessen en hoe bepalend het is voor de rest van je leven welke keuzes je daarin maakt. Ze heeft een drang om haar ervaringen te delen om mensen hier bewust van te maken. Dit kan ze goed kwijt in haar passie schrijven en het begeleiden van mensen op haar eigen unieke manier.

Renate heeft diverse opleidingen/trainingen gevolgd waaronder o.a.:
*Sociaal Pedagogische Hulpverlening
*Sociaal Pedagogisch Werker niveau 4
*Opleiding Intuïtief Begeleiden (energie lezen)
*Opleiding Avé Tara (het gericht begeleiden van cliënten)
*Training Chetana voor professionals  (Bewust zelfmanagement en communicatie)

Renate heeft veel werkervaring opgedaan in de kinderopvang waarin ze functies vervulde met coördinerende taken. Als begeleidster in een kortverblijftehuis begeleidde ze kinderen vanuit een crisissituatie met een verstandelijke beperking.
Bij Cemra in Ruinerwold liep Renate stages bij de cursussen Intuïtief Ontwikkelen, de training Chetana, opleiding Intuïtief Begeleiden en Avé Tara en gaf daarna in samenwerking met collega's deze training en opleidingen.
E-mailen
Map
LinkedIn